Výrobný program

  • Dávkovacie čerpadlá

  • Dávkovacie zariadenia na plynný chlór

  • Výstražné prístroje

  • Generátory chlóroxidu

  • Zariadenia na výrobu chlórového roztoku elektrolýzou

  • UV zariadenia

  • Kontinuálne analyzátory

  • Prenosné analyzátory